EVIDENCES
Onderwijs op het gebied van gezondheid en welzijn

ActiviteitenDe Wijsheid van de Ziekte

Door Brigitte De Man

Biografie

Brigitte De Man is cranio sacraal therapeute met een praktijk in Antwerpen. Naast het cranio sacraal werk begeleidt ze patiënten van Dr. Eduard Van den Bogaert, de Brusselse arts/homeopaat bij wie ze een opleiding volgde in de Coöperatieve Sensitieve Geneeskunde®.

De Coöperatieve Sensitieve Geneeskunde® heeft als doel de patiënt te helpen de verbinding terug te vinden met zijn vermogen tot spontane genezing door innerlijke vaardigheden te mobiliseren, waarvan hij het bestaan niet eens kent, en dit in nauwe samenwerking met de verschillende actoren in de gezondheidszorg.Vanuit deze overtuiging werk ik ook als cranio sacraal therapeute.

Cranio Sacraal Therapie: gehoord, gezien, gevoeld worden

Het vermogen tot regeneratie en zelfgenezing is aanwezig in ieder van ons. Ik heb ondervonden dat veel cliënten enkel in hun hoofd leven, alsof de rest van hun lichaam geen deel van hen uitmaakt en hen enkel opzadelt met klachten. Tijdens een cranio sessie nodig ik hen uit tot een bewustwordingsproces.
Als het hoofd niet meer de leiding heeft, kunnen we gaan voelen. En kunnen we werkelijk in contact komen met ons lichaam, ons hart, het bindweefsel, een orgaan en zelfs met een enkele cel. Want elk weefsel, elke cel heeft een bewustzijn. En wil zo graag gehoord en erkend worden. Of zoals Ida Rolf het verwoordt: ‘the issues are in the tissues’.
Naast het puur lichamelijk craniowerk kunnen we gaan we praten mèt en luisteren nààr een bepaalde plek in het lichaam waar emotie of trauma opgesloten zit. We noemen deze techniek Somato Emotional Release. Wanneer de opgesloten emotie onderzocht, gezien en erkend wordt, is het lichaam meestal klaar om het trauma op te pakken en los te laten.
Zowel op mijn website als die van de Peirsman Cranio Sacraal Academie kan je hierover meer lezen.

De wijsheid van de Ziekte

In dit artikel wil ik echter graag dieper ingaan op mijn persoonlijke ervaringen met de Coöperatieve Sensitieve Geneeskunde®.
Mijn opleiding tot cranio sacraal therapeute, ook het uitwisselingswerk met collega therapeuten nadien heeft mijn leven grondig veranderd., mij laten evolueren. Er is veel ballast uit het verleden opgeruimd. Maar plots werd ik geconfronteerd met een basocellulair carcinoom, een huidkanker. Nog meer ballast. Het woord ‘kanker’ deed me toch wel even huiveren. De kanker operatief laten verwijderen strookte niet meer met mijn inzichten als cranio sacraal therapeute. Een collega bracht me in contact met Dr. Eduard Van den Bogaert.

In eenheid zijn zodat je niet ziek wordt.

Verscheidene artsen in Duitsland, Frankrijk en België hebben onderzoek verricht naar de link tussen een ziekte en de eventuele conflictueuze gevoelens die eraan vooraf gegaan zijn.
Ook Dr. Van den Bogaert zal met zijn patiënten telkens gaan kijken of er een ingrijpende gebeurtenis heeft plaatsgehad die mogelijk tot de ziekte heeft kunnen leiden.
Dr. Van den Bogaert: In de biologie is er een evenwicht (eutonie), dat is de gezondheid, en dan twee mogelijkheden: te veel of te weinig. De ziekte komt op het moment dat we dit evenwicht kwijtraken om ons te helpen deze balans te herstellen. Er zijn twee soorten ziektes: op psychologisch niveau hebben we de overdaad met de manieën en het gebrek met de depressies, op functioneel niveau hebben we de ‘hyper’ en de ‘hypo’, op organisch niveau zijn er de pathologieën met ofwel de verspreiding van cellen (kanker, etc.) of omgekeerd de vermindering (zweren, etc.). Wanneer we ons in een psychologische situatie (conflicten, (etc.) bevinden waaraan we ons niet kunnen aanpassen, gaan onze hersenen ofwel het ene ofwel het andere doen losbarsten. Elke ziekte komt overeen met een soort conflict want elke zone van de hersenen is verbonden met een deel van het lichaam. Het procédé is altijd hetzelfde en verifieerbaar: psyche-hersenen-lichaam.

Spiritueel: goed/kwaad
Psychisch: manisch/depressief
Fysiologisch: hyper/hypo
Fysiek: kanker/zweer

Ben je in conflict dan zal dit zich eerst manifesteren op het spirituele niveau. Wordt het conflict niet opgelost dan zal het verder zakken naar het psychische niveau om uiteindelijk ‘in de biologie’ te vallen met een fysiologische of fysieke ziekte.

Gezondheidszorg waarin het klassieke onderscheid tussen lichamelijke en geestelijke gezondheid overstegen wordt

Traaktmij, het kwartaalmagazine van het Platform voor Tramageïnformeerde Gezondheidszorg stelt terecht de vraag: Welke invloed hebben ingrijpende gebeurtenissen op onze gezondheid?
Graag citeer ik ook volgende passage uit ‘Het hoe en waarom van een traumageïnformeerde gezondheidszorg’ (redactie - traaktmij nr.1 - februari ’17): … ‘Op die manier wordt de ziekte een uitnodiging tot zelfonderzoek en vindt de biomedische kennis van de arts haar noodzakelijke aanvulling in de levenservaringen van de patiënt. Met name levenservaringen die onze vroege ontwikkeling doorkruisen, vragen om extra aandacht. Deze levenservaringen zijn immaterieel, maar hebben ontegensprekelijk een impact op zowel lichaam als psyche. Door deze levenservaringen een centrale rol toe te kennen in de ziektegeschiedenis van de patiënt, voorkomen we de impasse van lichaam-geest dualisme’

Op 44-jarige leeftijd ontwikkelde ik een basocellulair carcinoom. De gebeurtenis die deze ziekte in gang heeft gezet werd door mezelf nooit als ingrijpend ervaren, toch heeft ze een duidelijke impact gehad op mijn wel-zijn.

De patiënt wordt actief betrokken bij zijn genezingsproces

Het basocellulair carcinoom is een huidaandoening, meer bepaald van het epidermis of opperhuid. Dit is de gevoelige huidlaag die zich in de evolutie bovenop het dermis of lederhuid heeft ontwikkeld. Het epidermis ontstaat uit hetzelfde kiemblad (orgaanvormend gebied) als het zenuwstelsel, namelijk het ectoderm. Het ectoderm is het weefsel dat de verbindingen maakt, contact legt met alles. Contact op alle niveaus: op lichamelijk, emotioneel en mentaal vlak. Zijn en bestaan, energie, gedachten.
In het ectoderm is een programma van zelfmoord aanwezig. Cellen kunnen verdwijnen maar kunnen ook terug groeien. Een ectodermische ziekte heeft te maken met een minderwaardigheidsgevoel op intellectueel, spiritueel, emotioneel vlak. Huidaandoeningen van het epidermis wijzen op een scheidingsconflict.
Samen met Dr. Van den Bogaert heb ik op deze ziekte gewerkt. Ongeveer een jaar. Het basocellulair carcinoom is spontaan genezen. De spontane genezing is er niet ‘zomaar’ gekomen. Er is zeer diepgaand werk verricht.

De stamboom - Ericksoniaanse hypnotherapie.

Voor Erickson is het onbewuste een onuitputtelijke bron van creatieve zelfheling. Met speciale verbale en non-verbale technieken wordt in deze hypnose aan het onbewuste de kans gegeven om de leiding te nemen.
Een stamboom is een relatie met de voorouders, met de partners, de kinderen en kleinkinderen. In aanvang kan je een ‘twee minuten stamboom’ tekenen. De stress de hierbij vrijkomt, heeft een functie: ze opent de deur naar het onbewuste en geeft je dus aanwijzingen, zwart op wit. Eens de volledige stamboom klaar is, wordt de Ericksoniaanse hypnotherapie toegepast. Er wordt voor elke persoon genoteerd wat deze gemist heeft op aarde, wat niet gebeurd is en had moeten gebeuren en wat er nodig zou zijn geweest om het anders te doen of niet ziek te worden. Het mentale beeld van de familiestamboom wordt zo geherprogrammeerd. In mijn familie was er veel sprake van scheiding: overlijdens, personen die op een andere plek werden opgevoed door andere personen dan hun ouders.

Collage

Een collage wordt heel intuïtief gemaakt. Alle beelden op de baso collage waren kapot geknipt, gescheiden. Deze indicaties werden gebruikt in het verdere werk.

Het moeilijkste werk was het decoderen van de ziekte via de Piramide van de 9 niveaus.
De eerste 6 niveaus: omgeving, gedrag, capaciteit, gevoelens, overtuigingen en identiteit, worden gebruikt om de informatie over de ziekte en de persoon te klasseren. De rode draad doorheen deze 6 niveaus brengt je bij doel en zin om uiteindelijk tot de wijsheid van de ziekte komen. Eens je de wijsheid kent, heb je de ziekte niet meer nodig en kan je dus genezen.

Piramide van de 9 niveaus

De taal die hieronder gebruikt wordt is de verwoording van mijn gevoel

1e niveau: omgeving

Het basocellulair carcinoom ontwikkelt zich op de rechter neusvleugel in de basale laag van het epidermis. Op dat moment werk ik als actrice in een soap op televisie, ben blij terug een vaste job te hebben, een basiscontract, na een collectief ontslag uit het theater een paar jaar voordien. Na 3 jaar soap word ik ook hier ontslagen. Het basocellulair carcinoom wordt chirurgisch verwijderd.
Ik beslis een andere richting te nemen in mijn leven. Naast sporadisch theaterwerk start ik een opleiding tot Cranio Sacraal Therapeut. Negen jaar na de operatie ontwikkel ik opnieuw een basocellulair carcinoom, weer op dezelfde neusvleugel. Op dat moment sta ik op een kruispunt in mijn leven. ‘Waar is mijn plaats? Zal ik de stap wagen om een praktijk te beginnen?’ De baso nogmaals chirurgisch laten verwijderen strookt niet meer met mijn inzichten. Ik ga op consultatie bij dokter Van den Bogaert, neem plaats op één van de twee stoelen in zijn praktijkruimte en vraag: ‘Zit ik op de juiste plaats’? Met deze vraag verwoord ik onbewust het conflict van mijn ziekte.

2e niveau: gedrag

De cellen in het epidermis verdwijnen waardoor er een kleine krater ontstaat.
Het is een gevecht van een jaar om uiteindelijk een vast contract te krijgen bij de soap. Na een kleine wrijving met de baas word ik plots ontslagen, een week later word ik weer in dienst genomen.
De directie houdt zich niet aan de contractuele afspraken, ik voel mij misbruikt. De televisieopnames gebeuren aan een razendsnel tempo, er is geen tijd voor de artistieke invulling van de rol.

3e niveau: capaciteit

De krater of zweer die ontstaat, creëert een nieuwe capaciteit: het huidoppervlak vergroten. Je krijgt drie zijden i.p.v. één zijde, dus meer contact.
Ik wil zo graag een vedette zijn, mijn talent laten zien, van mijn neus maken.

4e niveau: (de uitlokkende conflictueuze) gevoelens

Mijn talent wordt niet geapprecieerd. Ik zit niet op de juiste plaats. Ik ben bang om ontslagen te worden. Het plotse ontslag voelt ‘alsof de grond vanonder mijn voeten wordt weggemaaid’. Ik blijf met een verdoofd gevoel achter. Ontslag betekent verlies van contact. Een scheidingsconflict met de baas. De shock van de ontslagbrief heeft de baso in gang gezet.

5e niveau: overtuigingen

Ik krijg geen erkenning van mijn baas.
Negen jaar later, bij de ontwikkeling van de tweede baso heb ik niet voldoende basis en/of vertrouwen om een praktijk te beginnen als zelfstandige. Ik heb mijn plaats nog niet gevonden.

6e niveau: identiteit

Je kunt met de woorden gaan spelen, in verschillende talen. Dokter Van de Bogaert noemt dit ‘de taal van de vogels’.
Baso cellulair carcinoom. Van het Griekse karkinôma – karkinos = reusachtige krab
Carcan = afgeperkte ruimte
Incarcérer = in de gevangenis opsluiten
Carcéral = gevangenis
Cancer - Krebs = kreeft/krab
Kraken = een mythologisch zeemonster
Kraken = kapot maken
Cancre = je intelligentie niet gebruiken
Kankeren - kan keren
Oom = homme – baso = bas en haut – ook, baas.

7e niveau: doel

Het ectoderm is het meest spirituele kiemblad. Het doel van een zweertje is om een betere connectie te hebben met je essentie om je innerlijke missie op aarde te volbrengen. De slechte connecties stoppen om de juiste connectie te maken: mijn plaats, mijn werk, mijn basis vinden.

8e niveau: zin

De kanker laat me zien dat ik me vastklamp aan iets, het is dus tijd om mijn leven te veranderen. Stoppen om in een andere richting te gaan. Ik wil talent laten zien.

9e niveau: wijsheid

Door het werk op de vorige niveaus krijg ik antwoorden, inzichten, duidelijkheid, gronding.
Mijn basis.
Het is met die zekerheid dat ik kies voor mijn praktijk, in mijn huis. Ook volg ik mijn intuïtie. Ik beslis om de kelder van mijn huis volledig te renoveren. De kelder, de basis, hangt samen met de baso en staat hier symbool voor de gronding. De kelder die 100 jaar lang een plek is geweest waar vroegere eigenaars rotzooi achterlieten. De werken duren een paar maanden. Een week nadat ik de laatste borstelstreek op de muren heb gezet verdwijnt de baso spontaan.

Tot besluit

Ik bedank mijn ziekte voor de evolutie waarmee ze me geholpen heeft, zowel op persoonlijk vlak als in mijn contact met mijn cliënten.

Meer info:

Brigitte De Man: www.craniobrigittedeman.be
Dr. Eduard Van den Bogaert: www.evidences.be
Peirsman Cranio Sacraal Academie: www.pcsa.nu

 

 

Newsletter

Ik abonneer me op de nieuwsbrief : Nieuws, artikels & video's
Geef uw

Ontvangen: in het Nl
Ontvangen: in het Fr en het Nl


Change

Couverture Change

Het online platform We are the CHANGE is het vervolg van het magazine CHANGE think positive.
Je vindt er wekelijks informatie, voor en door CHANGERS.
HIER staan alle artikelen en interviews met Dokter Eduard van den Bogaert.