EVIDENCES
Onderwijs op het gebied van gezondheid en welzijn

ActiviteitenOntdekking van de Coöperatieve Sensitieve Geneeskunde®

Ontdekking van de Coöperatieve Sensitieve Geneeskunde®

Zelfontplooiing door je gezondheid in eigen handen te nemen

"De kracht binnenin ieder van ons is onze grootste geneesheer"

Hippocrates

Wat verstaan we onder Coöperatieve Sensitieve Geneeskunde®?

De Coöperatieve Sensitieve Geneeskunde® heeft als doel de patiënt te helpen de verbinding terug te vinden met zijn vermogen tot spontane genezing door innerlijke vaardigheden te mobiliseren, waarvan hij het bestaan niet eens kent, en dit in nauwe samenwerking met de verschillende actoren in de gezondheidszorg.

Ze reikt een aantal concrete instrumenten aan en begeleidt de patiënt bij het vergaren van informatie die nodig is om een kwaal, ziekte, ongeval of conflict te decrypteren teneinde het doel, de zin en de (levens)wijsheid ervan te ontwaren.

Zodra we ons ervan bewust worden dat alles goddelijk en biologisch goed in elkaar steekt, wordt het makkelijker de juiste handelingen te stellen om te veranderen, te genezen en te evolueren naar een hoger wel-zijn.

Werk actief mee, creëer je eigen dossier

Door een globaal biomedisch dossier samen te stellen, dat te allen tijde jouw bezit blijft, maak je je eigen levens- en gezondheidsbalans op.

Preventie bestaat erin te leren jezelf zo snel mogelijk in beweging te brengen om een uitkomst te vinden voor de stresssituaties die je storen, ondermijnen of je het gevoel geven op ontploffen te staan.

Gezondheid is meer dan een afwezigheid van symptomen. Het is een toestand van algemeen wel-zijn op fysiek, energetisch, emotioneel, mentaal en sociaal vlak, en dit in volle harmonie met de zeven rijken van het leven die je omringen.

Het vermogen tot regeneratie en zelfgenezing is aanwezig in ieder van ons.

Spontante genezingen komen wel vaker voor.

Dit is een psycho-neuro-biologisch fenomeen dat bewust en reproduceerbaar kan worden gemaakt. Wachten tot een oplossing komt van buitenaf, hoeft niet langer.
Leer alles wat je overkomt, lief te hebben in wijsheid, want alles is altijd goed zoals het is.

Word je eigen specialist

Leer met behulp van concrete instrumenten de informatie te vergaren die je kan helpen je kwaal, ziekte, ongeval te decrypteren en er het doel, de zin en de wijsheid uit te puren om de veranderingen door te voeren waartoe ze je uitnodigen.

Mogelijkheid tot verdiepingsdagen om deze instrumenten in hun volle potentieel te leren gebruiken, je biomedisch dossier uit te diepen en een sensitieve specialist te worden inzake... JOU. Zo ga je zelf aan het roer staan en leer je je eigen antwoorden te vinden in samenwerking met de actoren uit de gezondheidszorg.

Instrumenten om tot gezondheid te komen

Light Sensitive Danse®

Bewegen is leven!

Bewegen en jezelf motiveren is het eerste wat je te doen staat om weer ten volle in het leven te gaan staan.

Door jezelf open te stellen voor deze, overigens plezierige, danstechniek, zonder schroom, kan je in contact komen met je hogere, intuïtieve en sensitieve wezen.

Doorheen de dans kom je opnieuw in harmonie te staan met de 7 rijken van het leven die je omringen. Je wordt je weer bewust van je unieke plaats in de evolutie, herontdekt je grootsheid en gaat weer licht uitstralen.

De piramide van je genezing

Alle informatie die je vergaarde om je kwaal, ziekte, ongeval te kunnen decrypteren, is een puzzelstukje van de piramide met 9 niveaus die je de goddelijke logica ervan doet inzien en aanwijzingen biedt van wat je kan veranderen om mee te werken aan het pad dat leidt naar jouw genezing en bijdraagt aan het genezingsproces van onze planeet.

Sensitieve genealogie

Teken je stamboom en ontdek hoezeer je bent gehuld in een familiale atmosfeer die je leven bepaalt en zin geeft aan wie je bent. Decrypteer wat resonneert met je kwaal, ziekte, ongeval en leer hoe het (cellulair) geheugen van wat je voorouders beleefden op volledig sensitieve wijze kan meewerken aan de genese, maar evenzeer aan de spontane genezing ervan.

Sensitieve perinataliteit

Leer je te realiseren dat de gevoelssfeer in het koppel van je ouders en in de moederbuik je denken bepaalt, evenals de manier waarop je je eigen levensscenario's beschouwt en aantrekt. Decrypteer de neurocognitieve impact hiervan en leer hoe je die voorgeprogrammeerde patronen uit je perinataliteit ten dienste kunt stellen van je zelfontplooiing.

Voor wie?

Toegankelijk voor iedereen

Voor iedereen die zijn gezondheid in eigen handen wil nemen en actief wil meebouwen aan het pad naar wel-zijn en gezondheid.

Je kan je voor deze workshop voorbereiden door volgend document te downloaden en in te vullen

| Download : logo pdf Dossier van globale bio-medische decodering |


Komende data

Workshop

Ontdekking van de Coöperatieve Sensitieve Geneeskunde®

De kracht van Coöperatieve Sensitieve geneeskunde

Toegankelijkheid

Iedereen toegankelijk

Animators

Eduard en Judith Van den Bogaert

Uren

9.30 uur tot 18.00 uur

Thema van de activiteit

Wat is Coöperatieve Sensitieve Geneeskunde ?
“De kracht binnenin ieder van ons is onze grootste geneesheer” - Hippocrates
Deze uitspraak indachtig nemen dr. Edouard en Judith Van den Bogaert ons mee naar ons vermogen om spontaan te genezen door innerlijke vaardigheden te mobiliseren. Ze werken ook steeds nauw samen met de klassieke gezondheidszorg.
De Coöperatieve sensitieve geneeskunde reikt een aantal concrete instrumenten aan en begeleidt patiënt bij het verzamelen van informatie die nodig is de kwaal of ziekte te ontcijferen. Je blijft dus zelf aan het roer van je leven en je gezondheid.
Je wordt bewust(er) van het impact van alles wat ons omringt en hoe je al deze elementen kan inzetten voor een beter wel-zijn.
Edouard Van den Bogaert is de grondlegger van deze visie en een bevlogen verteller en vaak gevraagd gastspreker. Al meer dan 30 jaar pleit hij voor een bredere kijk op de kunst van het genezen.

Wanneer

Velen ondée jullie vragen ons om onze activiteiten in het Nederlands te organiseren.
Vanaf 20 personen in België , geven we graag het seminar waarnaar je interesse uitgaat."

Dit atelier maakt deel uit van het Intensief Seminarie van 4 dagen: van XX tot en met XX januari. Je kunt de dagen afzonderlijk volgen, indien je enkel interesse hebt voor de materie van die dag. Het is echter sterk aanbevolen het geheel van 4 dagen te volgen teneinde een integratie en diepgaande inzichten in jezelf te bereiken.

Intensief seminarie over Sensitieve Coöperatieve Geneeskunde®

Indien je al een atelier van een dag zou gevolgd hebben, kun je 50% reductie genieten voor elk reeds gevolgd atelier.

Waar

Koningsteen

Oxdonkstraat 168

1880 Kapelle-op-den-Bos

Prijs

120 € te storten op de rekening 10 dagen voor de workshop plaatsvindt,
130 € indien betaling erna (BTW inbegrepen)

Gelieve de betaling als volgt over te maken:

Rekening :

SPRL Evidences
IBAN : BE39 7512 0749 0619
BIC : AXABBE22
Bank : AXA

Met de woorden "Atelier 11/5 - Leuven" en uw naam.

Info in het Nederlands

Tel: +32 (0) 2 374 77 70 (maandag: 14u – 17u / woensdag: 10u – 17u30 / vrijdag: 9u – 13u) (voorlopig enkel in het Frans)

Email: secretariat@evidences.be (ook in het Nederlands)

Online registratie voor de workshop

Gelieve de onderstaande velden in te vullen (* [Verplicht]):

Naam *

Voornaam

Adres *

Postcode * / Stad *

/

U bent ? *

Je hebt deze activiteit ervaren door: *

E-mail *

Telefoonnummer

Keuze *

Aantal personen *

Uw bericht:

Opmerking: U kunt ons hier een bericht sturen. stuur ons een bericht.
adresser un message.

 

Na registratie, wordt u gecontacteerd via e-mail

Opmerking over de bescherming van gegevens

Evidences wenst uw persoonlijke levenssfeer alsook die van ieder ander bezoeker te beschermen en doet dit door de wettelijke bepalingen en andere inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven. Wij behandelen deze gegevens met de grootste discretie uit respect voor je persoonlijke levenssfeer en sturen ze niet door aan derden (wet van 8 december 1992 en 11 december 1998).

U wilt ook organiseren of elders aan deze workshop deelnemen ?

Klik op deze link : Organiseren van activiteiten

 

Newsletter

Ik abonneer me op de nieuwsbrief : Nieuws, artikels & video's
Geef uw

Ontvangen: in het Nl
Ontvangen: in het Fr en het Nl


Change

Couverture Change

Het online platform We are the CHANGE is het vervolg van het magazine CHANGE think positive.
Je vindt er wekelijks informatie, voor en door CHANGERS.
HIER staan alle artikelen en interviews met Dokter Eduard van den Bogaert.